Phu My villa – Thiết kế bởi NhaDan

Thiết kế, thi công bởi Nha Dan construction
Công trình: Phu My villa – Nhà ở Sài Gòn
Kiến trúc sự: Nguyen Dinh Gioi, Tran Quy Tien
Tổng diện tích nhà: 1000m2
Hoàn thành: năm 2012
Danh mục: Nhà đẹp Sài Gòn
yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Phu My villa - Thiết kế bởi NhaDan

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Phu My villa - Thiết kế bởi NhaDan yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Phu My villa - Thiết kế bởi NhaDan yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Phu My villa - Thiết kế bởi NhaDan yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Phu My villa - Thiết kế bởi NhaDan yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Phu My villa - Thiết kế bởi NhaDan yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Phu My villa - Thiết kế bởi NhaDan yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Phu My villa - Thiết kế bởi NhaDan yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Phu My villa - Thiết kế bởi NhaDan yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Phu My villa - Thiết kế bởi NhaDan yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Phu My villa - Thiết kế bởi NhaDan yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Phu My villa - Thiết kế bởi NhaDan yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Phu My villa - Thiết kế bởi NhaDan yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Phu My villa - Thiết kế bởi NhaDan yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Phu My villa - Thiết kế bởi NhaDan yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Phu My villa - Thiết kế bởi NhaDan yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Phu My villa - Thiết kế bởi NhaDan yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Phu My villa - Thiết kế bởi NhaDan yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Phu My villa - Thiết kế bởi NhaDan yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Phu My villa - Thiết kế bởi NhaDan

Tổng hợp – UK Design Studio (Thực hiện NineDiop)

Leave a Reply